Konkurranseskyting består av flere ulike grener. Det skytes både på leirduer, blinker og viltmål, som er blinker formet som dyr. Man skyter med rifle eller ulike former for pistol og luftvåpen. Leirdueskyting skal simulere jakt på ekte duer, og deles inn i de to variantene skeet og trap. Duene er små plater som blir slengt opp i luften, og skytterne skal treffe dem før de faller ned. Som regel slippes to slike duer samtidig.Pistolskyting kan være både skyting på bane og feltskyting i terrengløype. Når det skytes på bane, skytes som regel 60 skudd, og pistolen skal holdes med én hånd. I terrengløyper kan man også skyte liggende. Blinkene som brukes i skyting er delt inn i ti treffsoner, og hver sone deles inn i ti mindre soner. Det meste man kan få i poeng, er 10,9 poeng. Dette er en innertier, altså et treff midt inne i den innerste treffsonen.Rifleskyting deles også inn i flere undergrener, og det brukes både grovkalibrede og finkalibrede våpen. Skytterne kan bruke fririfler som er spesialtilpasset hver skytter, eller de kan bruke standardrifler som skal oppfylle bestemte krav. Viltmålskyting foregår også på bane, men her er de runde blinkene byttet ut med blinker som ligner på dyr. Blinkene kan bevege seg, og det skytes med luftrifle eller finkalibret rifle. Målet er å treffe en sirkelskive på viltfiguren.Skiskyting er en vinteridrett som også involverer skyting, og ofte er det skytingen som gjør denne sporten spennende. Skyteferdighetene kan avgjøre hele løpet.